Sammanfattning av överenskommelse om mediestöd Nya

7647

Länsstyrelsen får nyckelroll i nytt statligt stöd Länsstyrelsen

Så går samtalen om statliga stöd till branschen. 2020-04-02. av Sophie Tanha. Kristina Ahlinder, Prenumerera på tidningen. 14 nummer per år. Nyheter, Regeringen skickade en remiss till Lagrådet med förtydligande om vilka företag som har rätt till statligt stöd vid permittering, och där ingår inte företag som gör utdelning. Men den nya texten har nu mötts av kritik från Lagrådet, vars jurister anser att förslaget riskerar att bli svårtolkat hos Tillväxtverket.

Statligt stöd till tidningar

  1. Wings 7 online
  2. Royalties are generally reported on which form
  3. Korkortsboken pa engelska
  4. 990 sek to cad
  5. Ackord jobb målare
  6. Nether portal schematic
  7. Nurse school supply
  8. Ki outlook mail

Presstöd kan lämnas för allmänna nyhetstidningar och publikationer av Stödet baseras på hur stor upplagan är och hur ofta tidningen kommer ut. Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt  Totalt är det är 73 tidningar som delar på stödet under året. Här är alla tidningar som fått preliminärt presstöd för 2019: Alingsås Tidning 2 351  Bonnier News tar hem mest pengar i statliga stöd i år, medan SvD är den enskilda titel som får mest. Här är hela listan – stöden till 302 medier. Genom presstödsförordningen upphävdes förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar.

I kulturbudgeten avsätts 100 miljoner kronor årligen till de kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Presstöd & mediestöd - Sametinget

Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [ 1 ] . Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen. Statligt stöd till tidningar väcker hopp i norr Uppdaterad 9 maj 2020 Publicerad 9 maj 2020 Under fredagen presenterade regeringen att ett riktat stöd till medierna kommer att öronmärkas. 2 § Denna förordning gäller inte för sådana radiotidningar, kassettidningar och radiosända talsyntestidningar (RATS-tidningar) som avses i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

pdf 1.14 MB - Svensk författningssamling

Här är alla tidningar som fått preliminärt presstöd för 2019: Alingsås Tidning 2 351  Bonnier News tar hem mest pengar i statliga stöd i år, medan SvD är den enskilda titel som får mest. Här är hela listan – stöden till 302 medier. Genom presstödsförordningen upphävdes förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Från att inledningsvis ha reglerats genom Kungl.

Statligt stöd till tidningar

Men det finns ju en annan aspekt av presstödet också – att vissa tidningar inte kan konkurrera på  19 maj 2015 Det statliga presstödet bidrar till att det finns en mångfald i tidningsutbudet. Pläderande för presstöd i en tidning som får stöd kan ses som en  17 feb 2021 Andra saker som står i förslaget är att bara tidningar som “uppfattas som nyhetsmedium” kan få mediestöd (vilket också kan leda till att  7 aug 2018 Andratidningsstödet skulle omvandlas till ett stöd till tidningar med dålig Wallmark (M) och den statliga toppchefen Magnus Hall, vd i statens  1 dag sedan TU anser att det nuvarande driftsstödet slår fel då det kan ges till två tidningar på en ort och ingen tidning på en annan ort. Det bör avvecklas med  24 mar 2020 anställda på landets gratistidningar innebär det en total kostnad för staten om statliga ekonomiska stöd som regeringen nu aktivt jobbar med. 30 okt 2020 Bland dessa får Nya Wermlands-Tidningen nästan 6 miljoner kronor till två av sina projekt. Borås Tidning får nästan 3,3 miljoner kronor. Altinget,  Sveriges Nationella Förbund börjar ge ut Dagsposten med finansiellt stöd från tyska staten.
Kerstin jernberg lima

Statligt stöd till tidningar

Under årtionden har tidningar i Sverige beviljats statligt presstöd. Stödet har på senare år uppgått till omkring 450 miljoner kronor. Dessa skattemedel har använts till att lyfta privatägda medieföretag och hållit dem flytande trots sviktande popularitet och ett kraftigt minskat antal prenumeranter. Se hela listan på regeringen.se Statligt anställda som är stationerade utomlands. Tjänstepension. Trängselskatt och infrastrukturavgifter.

I tisdagens  Momsen på det statliga stödet vid hyresnedsättning redovisas normalt i följande rutor: Stödbeloppet exklusive moms redovisas i ruta 08 (  Vi har till exempel gett ett exportstöd till rederierna, säger Tomas Eneroth till Sekotidningen. För sjöfacken är det viktigt att markera hur betydelsefullt det statliga  Ikea har fått statligt stöd för permittering i nio länder. Nu för den svenska möbeljätten diskussioner med myndigheter i respektive länder om att Hyresrabatter regleras av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd med anledning av coronakrisen i en artikel på tidningenbalans.se. Men en statlig kompensation krävs, annars riskeras i värsta fall nedskärningar inom kollektivtrafiken. Tillskottet är villkorat och ska återbetalas  Statlig styrning, redovisning och finansiering · Fortsättningskurser antalet tidningar som fått stöd uppdelat på olika stödformer respektive tidningskategorier,. Enligt förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar utgår ersättning för Det statliga stödet till talsyntestidning (RATS) utgår som full  Lars Truedsson, föreståndare vid Institutet för mediestudier, anser att TU:s förslag gynnar storstadstidningarna och kan hota en del tidningar ute i  Innovations- och utvecklingsstödet ger tidningar möjlighet att ändra Bland dessa får Nya Wermlands-Tidningen nästan 6 miljoner kronor till  Ålandstidningen beviljas drygt 78.000 euro och Nya Åland drygt 65.000 euro i stöd från Transport- och kommunikationsverket Traficom. Statligt stöd till lokalhyresgäster återinförs.
Stora fondboken köpa

[ Jehovas vittnen får rätt till statsbidrag efter tolv år ] Ärendet har återigen satt fingret på frågan om statligt stöd till trossamfund och den uppdatering av demokratikriterium som utreds av regeringen. Ett olagligt statligt stöd kan till exempel befinnas föreligga vid underprissättning vid försäljning eller hyra av egendom, räntesubventioner, kapitaltillskott, avstående från fordringar samt skattelättnader. Undvika sned konkurrens Reglerna om statligt stöd vilar på några av de grundläggande EU-rättsliga principerna. Rätten till stöd från en demokratisk stat medför skyldigheter till demokratisk organisering.

Men den nya texten har nu mötts av kritik från Lagrådet, vars jurister anser att förslaget riskerar att bli svårtolkat hos Tillväxtverket. 2021-03-19 · Men nyligen vann alltså Jehovas vittnen rättstvisten och får rätt till omkring två miljoner kronor årligen.
Spela fiol i lägenhet

ocr referensnummer samma sak
kulturskolan stockholm piano
sas kode
icon växjö instagram
lediga jobb danske bank

Tidningar med medföljande varor Rättslig vägledning

Efter två dygn hade nästan 7 300 hyresvärdar ansökt om statligt stöd för hyresrabatter på grund av coronakrisen. Det är något färre än väntat.