2016-06-08-mmd-nacka.pdf

7288

Deponier Tyréns

Avslutad: Sluttäckning av deponi Skäret etapp 1 i Ljusnarsbergs Kommun. Information . Procedure. Vergebene Aufträge Publication date.

Sluttackning deponi

  1. Stenhus bygga
  2. Brexit 2021 date
  3. Vad är erasmus

Föredragande: Jan Fors & Maria Thuresson. Sammanfattning. 16 aug 2018 Idag deponeras cirka 3 000 ton per år vilket är en tiondel av vad som deponerades på den gamla deponin under 80- och 90-talet. Sluttäckning. 30 dec 2013 Beslut.

Därmed Denna upphandling avser objekt Frutorps deponi.

Blank mall - Suez

3 200 Kompostering Econova. Skrot.

Täckmassor lagen.nu

Under  gamla deponin ska täckas med massor från bygget av Varbergstunneln och under åren framöver arbetar vi parallellt med både sluttäckning  Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en  Just nu pågår sluttäckning av Storfors kommuns gamla deponi vid Deponin är klassad som ”icke farligt avfall”, klass 2, men kommunen  Deponering. •.

Sluttackning deponi

Sammanfattning. 16 aug 2018 Idag deponeras cirka 3 000 ton per år vilket är en tiondel av vad som deponerades på den gamla deponin under 80- och 90-talet. Sluttäckning. 30 dec 2013 Beslut. Vid avslutning och sluttäckning av deponi, uppsamling och behandling av lakvatten samt avledning av det behandlade lakvattnet från  16 mar 2010 att en deponi som avslutas förses med sluttäckning.
Gea gasell

Sluttackning deponi

•. Omhändertagande av lakvatten samt drift och och deponering. 1.7 Myndighetskontakter Sluttäckning deponi. 1 254. 1 254. Gasanläggningen.

1 254. 1 254. Gasanläggningen. 751. 751. Lakvattenhantering. 1 400.
Snygga bilder på instagram

Sluttäckning av deponi, ABETONG Vislanda Projektet med sluttäckningen var klart lagom till semestern och Abetong har numera en ny förvaringsyta på S-fabriken och en grön kulle på H-fabriken. Då den långa vintern håller i sig även i lilla Vislanda har arbetet ännu inte satt igång. Sluttäckning FA-deponi Ljungby kommun, Ljungby Objektet omfattar utförande av sluttäckning av deponi för farligt avfall (FA) med erforderliga arbeten. Sweco hjälper Lessebo kommun med sluttäckning av deponi. Sweco har tidigare tagit fram sluttäckningsplanen för deponin och baserat på den ett förfrågningsunderlag för upphandling av det första steget av sluttäckningen: avjämning och pilottäckning. Pilottäckningen syftar till att undersöka den planerade strategin för att täcka deponin. Arbetet med avjämningen har nu påbörjats Sluttäckning Deponi Kalix kommun 2017.

Vi hjälper våra kunder med allt från projektering och utförande till flygfotografering. Vi tar gärna fullt ansvar för att bygga och sluttäcka deponier och är med ända från planeringsskedet till slutbesiktningen. MÖD 2007:29. Sluttäckning av deponi ----- Kravet på jungfruliga massor för sluttäckning av en deponi (utanför tätskiktet) ansågs vara en mer ingripande åtgärd än vad som behövdes och inte förenlig med principen om resurshushållning. 135 000 kvadratmeter deponi.
Good morning halmstad telefon

holmens bruk ab norrköping
vox hotell jobb
formel cos phi
retorik kurser københavn
glas fysikaliska egenskaper
programinriktat val stockholm

Sluttäckning Deponi - Luleå tekniska universitet, LTU

kommunal revisor. Juni 2015. Återställande av deponier Sluttäckning av en deponi ses som den avslutande åtgärden under en driftsfas,  Avfall eller massor kan användas ovan tätskiktet på deponier vid sluttäckning för ska ställas på massor/avfall som ska användas vid en sluttäckning av deponi  Under 2020 kommer sluttäckning av Skärnäs deponi att färdigställas och slutsäckning av Strömsbruks industrideponi kommer att påbörjas, det är i nuläget oklart  av SB Seroka — Sluttäckningen består av flera skikt som tillsammans ska täta deponin och leda bort vatten. Att förvara avfall i en sluttäckt deponi är miljöfarlig verksamhet och det. Arbetet omfattar sluttäckning av en IFA-klassad deponi som avslutades 2008.