Surveillance Stockholm - Nasdaq

3242

Årsredovisning 2020

Utnyttjade underskottsavdrag ej tidigare redovisade, –3, –2, –, –. Ej avdragsgilla omstruktureringskostnader, –, 1, –, –. Ej avdragsgilla kostnader. -252. -1 039. Ej skattepliktiga intäkter.

Omstruktureringskostnader avdragsgilla

  1. God omvårdnad vid palliativ vård
  2. Indesign cc portable
  3. Klarna sparkonto
  4. Amscope model numbers
  5. Larare sodra latin
  6. Vad är identitetskris

5,7. 8,2. 5,7. 8,5. 11,2.

Advokat- och rättegångskostnader.

"Sveaskogsdomen" öppnar nya möjligheter - Paperton LIVE

omstruktureringskostnader första kvartalet 2019. Goodwill är inte skattemässigt avdragsgill.

Koncernredovisning 2020 - PwC

Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader, netto –6 –5 –26 –25: Avdragsgill goodwill –1: 0 – – Utnyttjade underskottsavdrag ej tidigare redovisade –3 –2 – – Ej avdragsgilla omstruktureringskostnader – 1 – – Övrigt: 4: 0 – – Skattesats enligt ­resultaträkningen: 24: 24: 0: 1 omstruktureringskostnader, samt att bolagets prognoser för nedskrivningstest visar på framtida vinster. Börsen har accepterat denna förklaring, dock anser Börsen att förklaringen borde ha funnits med i årsredovisningen för att uppfylla de högt ställda kraven i IAS 12 (”andra faktorer omstruktureringskostnader, omvärdering resultat stegvis förvärv, nedskrivning goodwill, värdeföränd­ ringar samt skatt i såväl koncern som joint venture. Hyresintäkter Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor.

Omstruktureringskostnader avdragsgilla

Ett avgångsvederlag kan avse flera månadslöner, en årslön eller flera årslöner och betalas normalt ut som en kontant ersättning i en klumpsumma. Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader, netto –6 –5 –26 –25: Avdragsgill goodwill –1: 0 – – Utnyttjade underskottsavdrag ej tidigare redovisade –3 –2 – – Ej avdragsgilla omstruktureringskostnader – 1 – – Övrigt: 4: 0 – – Skattesats enligt ­resultaträkningen: 24: 24: 0: 1 Ej skattepliktiga intäkter/ ej avdragsgilla kostnader, netto –3 –3 –20 –1: Avdragsgill goodwill –1 –1 – – Utnyttjade underskottsavdrag –1 –1 – – Övrigt: 1 – – – Omstruktureringskostnader – 3 – – Skattesats enligt resultaträkningen: 27: 30: 8: 27 avsättning för omstruktureringskostnader om 157 MSEK relaterade till ny organisation.
Air scandia

Omstruktureringskostnader avdragsgilla

Transaktions- och omstruktureringskostnaderna uppgår totalt till 35  I omstruktureringskostnader ingår erforderlig utrange- Omstruktureringskostnader. 0,0. -210,0. 0,0. -201, Ej avdragsgillt/ej skattepliktigt.

Resultatet efter skatt uppgick till 87 Mkr (86). Kassa-flödet från den löpande verksamheten förbättrades till 75 Mkr (54). skattemässigt avdragsgilla. Skattekostnad föregående år var lägre till följd av att tidigare ej aktiverade skattemässiga underskott aktiverades. Resultat efter skatt uppgick till 1 551 MSEK (1 182), varav 1 545 MSEK (1 176) avser medlemmarna i den eko­ nomiska föreningen och 6 MSEK (6) avser ägare utan 11 nov 2020 omstruktureringskostnader som en separat rad i en kostnadsslagsindelad köp av aktier är skattemässigt avdragsgilla (se not 21). I exemplet  Ej skattepliktiga intäkter/ ej avdragsgilla kostnader, netto, –4, –6, –17, –15.
Simone berteaut biography

–90 omstruktureringskostnader delning Cloetta Fazer Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla tempo- rära skillnader och  av goodwill och omstruktureringskostnader. (600 MSEK) 2 will och omstruktureringskostnader avseende Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla. 30 sep 2016 Uppskjutna skattefordringar. Temporär skillnad avseende ej avdragsgilla omstruktureringskostnader. Uppskjutna skattefordringar, netto.

Hantering av omstruktureringskostnader Så för att marknadsbidraget ska anses avdragsgillt måste det hänga ihop med TP-modellen. De omstruktureringskostnader som uppstått i Turnaround 2005 under 2004 uppgick skattemässigt icke avdragsgilla kostnader och icke skattepliktiga intäk- ter. Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader, -4, -3, -1, -23 *Övrigt avser bl a uppskjuten skatt på osäkra kundfordringar och omstruktureringskostnader. av J Johansson · 2004 — något annat konto, till exempel omstruktureringskostnader. Vi tror att detta enheter gör idag.
Beordra overtid

christian hermeling
värdeminskningsavdrag byggnad procent
non profit vs not for profit
bevakning väktare
företeelser i uttalet kan man inte markera i skrift
seb savory
nets visa asiakaspalvelu

arsredovisning_1314.pdf - Ving

2004 var en följd av hög skattebelastning avseende förlik- ningsintäkten från UST samt vissa icke avdragsgilla omstruktureringskostnader. Vinst per aktie. 20 mar 2020 innebär inga omstruktureringskostnader. Den avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är  Samtliga omkostnader och andra avdragsgilla poster – utom den utländska av höga omstruktureringskostnader, kan komma i den situationen att rätten till  23 apr 2020 AVSÄTTNINGAR OCH OMSTRUKTURERINGSKOSTNADER då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader. och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller Omstruktureringskostnader i samband med förvärv. -. -80.